REE-MODELES
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Télécharger le catalogue Wagons kangourou S3

 



  349 wr

Réf. WB-349 - Wagon KANGOUROU Ep.III + Remorque "MOBYLETTE" tôlé simple essieu
W032-A-11 Wagon Kangourou "SEGI" HM 524553 Ep.III
F006-B-08 Semi Remorque Kangourou "MOBYLETTE" tôlé simple essieu

WB-350 WR

Réf. WB-350 - Wagon KANGOUROU Ep.III + Remorque "O.G.T." bâche simple essieu
W032-C-02 Wagon Kangourou "ALGECO" HMv 5502785 Ep.III
F006-E-01 Semi Remorque Kangourou "OGT" tôlé simple essieu

WB-351 WR

Réf. WB-351 - Wagon KANGOUROU Ep.III + Remorque "Louis REYNES" bâche verte double essieux
W032-B-09 Wagon Kangourou "SEGI" HM 524373 Ep.III
F006-C-07 Semi Remorque Kangourou "LOUIS REYNES" bâche double essieux

WB-352 WR

Réf. WB-352 - Wagon KANGOUROU Ep.III + Remorque "ROUCH" bâche verte double essieux
W032-A-09 Wagon Kangourou "ALGECO" HM 5501397 Ep.III
F006-D-03 Semi Remorque Kangourou "ROUCH" bâche double essieux

5 w032 a 10 hm 524331 wb 353 v1

Réf. WB-353 - Wagon KANGOUROU SEGI Ep.III vide
W032-A-10 Wagon Kangourou "SEGI" HM 524331 Ep.III

6 w032 b 10 26 87 042 0 298 8 wb 354 v1

Réf. WB-354 - Wagon KANGOUROU SEGI Ep.IV vide
W032-B-10 Wagon Kangourou "SEGI" 26 87 042 0 498-8 Ep.IV

x016 a 02 v1

Réf. WB-355 - Rampe de Chargement KANGOUROU Ep.III
X016-A-02 Rampe de chargement Ep.III

x016 b 01 v1

Réf. WB-356 - Rampe de Chargement KANGOUROU Ep.IV
X016-B-01 Rampe de chargement Ep.IV

cb 022

Réf. CB-022 - Tracteur KANGOUROU Vert + Remorque "ECLAIR" bâche simple essieu Ep.III-IV
G006-A-02 Tracteur Kangourou Vert N°209 Ep.III-IV
F006-E-02 Semi Remorque Kangourou "ECLAIR" bâche simple essieu

cb 023

Réf. CB-023 - Tracteur KANGOUROU Vert toit blanc + Remorque Verte bâche simple essieu Ep.III-IV
G006-A-03 Tracteur Kangourou Vert toit Blanc N°224 Ep.III-IV
F006-E-03 Semi Remorque Kangourou VERTE UNIE / BACHE GRISE bâche simple essieu

cb 024

Réf. CB-024 - Tracteur KANGOUROU Orange + Remorque "RENAULT ORANGE" tôlé simple essieu Ep.IV
G006-A-04 Tracteur Kangourou Orange toit Blanc N°234 Ep.IV
F006-A-03 Semi Remorque Kangourou "RENAULT" tôlé simple essieu